Tel: 998 lub 112

Email: ospposadadolna@vp.pl

OSP Posada Dolna

Opublikowano: poniedziałek, 01, sierpień 2016 15:33
Super User

W dniu 31 lica 2016 r. świętowaliśmy 130 rocznicę powstania Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Rymanów-Posada Dolna. Obchody jubileuszu  połączyliśmy z uroczystym poświęceniem nowego sztandaru, ufundowanego przez mieszkańców Posady Dolnej. POSP Posada Dolna jest jedną z dwóch najstarszych jednostek na terenie gminy Rymanów, o 5 lat starsza jest jedynie jednostka z Rymanowa.

 

W upalne niedzielne popołudnie o godzinie 14.00 na placu przed remizą wspólnie z druhami z naszej jednostki licznie zgromadzili się zaproszeni goście, przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Rymanów oraz OSP Mymoń  a przede wszystkim mieszkańcy Osiedla nr 2 Posada Dolna.

Wśród zaproszonych gości byli:

- Wiceprezes Zarządu Głównego  ZOSP RP a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Janusz Konieczny,

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rymanowie dh Jan  Kilar,

- płk. poż. w st. spocz. Mieczysław Prugar,

- Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Krzysztof Korzec,

- Starosta Krośnieński Pan Jan Juszczak,

- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Pani Krystyna Przybyła-Ostap,

- Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec,

- Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów Pan Jan Materniak,

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Pani Danuta Litarowicz,

- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Rymanowie Pani Alicja Kurylak,

-  Inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Rymanowie Pan Marek Penar,

- Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie podkomisarz Józef Litarowicz,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów Pan Paweł Panaś,

- Przewodnicząca KPRM Pani Maria Przybylska,

- Przewodnicząca Sekcji Kultury i Tradycji działającej przy Stowarzyszeniu NASZ RYMANÓW Pani Barbara Haduch,

- Prezes Zarządu BOG-MAR Sp. z o.o. Pan Marian Skolarczyk.

 

Obchody jubileuszu rozpoczęliśmy od uroczystego przemarszu do kościoła, który otwierała Orkiestra Dęta pod batutą dh Edwarda Cymermana, działająca przy OSP Odrzykoń. O godz. 14.30  Proboszcz Parafii św. Wawrzyńca w Rymanowie ks. Mieczysław Szostak odprawił mszę św. w intencji Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej Posada Dolna. Eucharystię swoim zaangażowaniem i śpiewem uświetnili: dh Sylwia Widz, dh Joanna Litarowicz, dh Tomasz Litarowicz, dh Józef Litarowicz. W drodze do kościoła i podczas nabożeństwa towarzyszył nam nasz pierwszy sztandar nadany w 1957 r. a poczet sztandarowy tworzyli: dh Andrzej Wiernusz- sztandarowy, dh Władysław Błaż, dh Zbigniew Litarowicz. Dalszy ciąg obchodów miał miejsce na placu przed remizą, gdzie po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości dh Krzysztofa Szczęsnego z OSP Lubatowa, Prezesowi dh Januszowi Koniecznemu, odegrano hymn „Rycerze Floriana” i  wciągnięto na maszt flagę. Poczet flagowy tworzyli: dh Joanna Litarowicz – flagowy, dh Wioletta Wołczańska i dh Angelika Józefczyk. Następnie Prezes POSP Posada Dolna przedstawił pokrótce rys historyczny jednostki.

 

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości przystąpiono do najważniejszego punktu czyli poświęcenia sztandaru. Pan Jan Oberc przedstawiciel Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, w skład którego ponadto weszli Józefa Rygiel, Teresa Zając, Józef Pelczar i Andrzej Wiernusz, odczytał akt nadania sztandaru. Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Mieczysław Szostak, a następnie Prezes dh Janusz Konieczny uroczyście przekazał sztandar Prezesowi naszej jednostki dh Andrzejowi Wołczańskiemu. Poczet sztandarowy w składzie: dh Piotr Litarowicz – sztandarowy, dh Mateusz Szerszeń, dh Jerzy Prorok dokonał uroczystej prezentacji nowego sztandaru.

 

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia.

 

Za długoletnią i aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej i w Związku OSP RP,  ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP, uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie odznaczony został dh Marek Tomkiewicz s. Józefa.

 

Za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, odznaczeni zostali:
„ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
dh Tomasz Pelczar s. Czesława
„SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
dh Jerzy Prorok s. Andrzeja,
„BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
dh Urszula Wiernusz c. Jana,
dh Edyta Wiernusz c. Andrzeja,

dh Rafał Kilar s. Eugeniusza,

Odznaczenia wręczyli dh Janusz Konieczny, dh Jan Kilar, st. bryg. Krzysztof Korzec.

 

Za wzorową działalność i zaangażowanie, ODZNAKĄ „STRAŻAK WZOROWY” , uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie odznaczeni zostali:
dh Dawid Widz s. Jerzego,
dh Piotr Litarowicz s. Józefa,
dh Edyta Zarzyczna c. Józefa,
dh Konrad Zarzyczny s. Józefa

Odznaczenia wręczyli dh Jan Kilar i st. bryg. Krzysztof Korzecz.

 

Za długoletnią działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Rymanowie odznaczeni zostali:
ODZNAKĄ „ZA WYSŁUGĘ LAT”
55 lat - dh Andrzej Wołczański, dh Lesław Szerszeń
45 lat - dh Józef Niemczyk, dh Stanisław Szepieniec, dh Jan Szajna
40 lat - dh Czesław Biniek
35 lat - dh Roman Zarzyczny
25 lat - dh Władysław Błaż
20 lat - dh Krzysztof Wiernusz, dh Jerzy Prorok, dh Mateusz Szerszeń.

15 lat - dh Rafał Kilar

10 lat - dh Edyta Zarzyczna, dh Bartosz Pulnar,
5 lat - dh Sabina Zarzyczna, dh Sabina Wołczańska, dh Wioletta Wołczańska

Odznaczenia wręczyli dh Jan Kilar i dh Grzegorz Zawada.

 

Ponadto Prezes dh Jan Kilar wręczył dh Andrzejowi Wiernuszowi List Pochwalnyw uznaniu za długoletnią społeczną działalność na rzecz POSP w Posadzie Dolnej oraz w podziękowaniu za podejmowanie inicjatyw w zakresie umacniania systemu ochrony przeciwpożarowej w Posadzie Dolnej i całej Gminie Rymanów.

 

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Jubileuszowe życzenia i słowa uznania złożyli m.in. dh Janusz Konieczny, dh Jan Kilar, st. bryg. Krzysztof Korzec, Pan Jan Juszczak, Pan Wojciech Farbaniec.

 

Następnie wszystkich uczestniczących w imprezie zaproszono na strażacką grochówkę i część artystyczną. Chętni mieli możliwość złożenia wpisu w Księdze Jubileuszy.

 

Rozpoczęliśmy od występu Orkiestry Dętej OSP Odrzykoń. Niestety występ ten przerwały nam opady deszczu. Na szczęście gdy tylko przestało padać Orkiestra dokończyła koncert i tym pięknym akcentem się z nami pożegnała. Deszcz okazał się niestraszny dla najmłodszych artystów i pomimo opadów, program rozpoczął Jaś Małopolski, który zagrał na akordeonie a swój występ zadedykował swojemu dziadkowi dh Władysławowi Trygarowi, który jest najstarszym członkiem naszej jednostki. Dh Władysław Trygar w POSP działa już od 59 lat i jest członkiem honorowym, zawsze bierze udział w zebraniu walnym i również podczas jubileuszu zaszczycił nas swoją obecnością. Wiersz o zaszczytnej służbie wygłosili Milenka Wołczańska, Piotruś i Krzyś Topolscy oraz Jasio Małopolski. Już tradycyjnie swoim śpiewem obchody uświetniła również dh Joanna Litarowicz, która zaśpiewała piosenkę Strażacy, druhowie. Słowa ułożyły dh Edyta Wiernusz i dh Joanna Litarowicz do melodii Ech mała M. Rodowicz. Śpiewane słowa uznania do strażaków skierowały również Panie z Sekcji Kultury i Tradycji działającej przy stowarzyszeniu Nasz Rymanów. Panie zaśpiewały dwie piosenki, do których słowa ułożyła Pani Maria Przybylska. W trakcie programu artystycznego zaprezentował się nam również nasz dh Józef Litarowicz, który wykonał wesołą piosenkę o strażaku na melodię ludową.  Na zakończenie zaśpiewały dla nas laureatki wielu konkursów, członkinie grupy wokalnej działającej przy GOK w Rymanowie: Marysia Jarosz i Milena Wacławska mieszkanki Sieniawy. Niestety ze względu na niesprzyjającą pogodę nie zatańczyła dla nas grupa Julinki oraz Whisk działające przy GOK Rymanów. Obchody jubileuszu zakończyła zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu QUAT-TRO (Malinowscy), która trwała do późnych godzin nocnych.

Kategoria: