Tel: 998 lub 112

Email: ospposadadolna@vp.pl

OSP Posada Dolna

Opublikowano: piątek, 17, luty 2017 07:49
Super User

Rok szybko minął i znowu nadszedł czas podsumowań. 4 lutego 2017 r. o godzinie 1800 druhny i druhowie POSP Posada Dolna wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się w sali Domu Ludowego Osiedla nr 2 Posada Dolna, by wspólnie ocenić działalność Zarządu i całej jednostki w 2016 r. Zebranie walne tradycyjnie rozpoczął Prezes dh Andrzej Wołczański od przywitania gości. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas:

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rymanowie dh Jan Kilar,

- Komendant Gminny ZOSP RP w Rymanowie dh Marek Tomkiewicz,

- pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie st. bryg. Mariusz Bieńczak,

- Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec,

- Zasępca Burmistrza Gminy Rymanów Pan Jan Materniak,

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Pani Danuta Litarowicz,

- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Rymanowie Pani Alicja Kurylak,

- Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie dh Grzegorz Sołtysik,

- Wieloletni Burmistrz Gminy Rymanów, członek honorowy naszej Jednostki dh Jan Rajchel,

- Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 Posada Dolna dh Andrzej Wiernusz,

- Wieloletni Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, członek honorowy naszej Jednostki dh Wojciech Lorenc,

- Przewodniczący Koła LOK dh Antoni Szajna,

- Przewodnicząca Sekcji Kultury i Tradycji Stowarzyszenia NASZ RYMANÓW Pani Barbara Haduch,

- Przewodnicząca KPRM Pani Maria Przybylska.

W zebraniu udział wzięło 60 osób, w tym 25 druhów, 12 druhen, 8 członków honorowych i 7 członków MDP. Przewodniczącym zebrania wybrano dh Marka Tomkiewicza, a protokolantem dh Sylwię Wiernusz.

 

 

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdań za 2016 r. i planów działania na 2017 r.  Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes dh Andrzej Wołczański, sprawozdanie finansowe w imieniu skarbnika dh Marek Tomkiewicz, a sprawozdanie z działalności operacyjno- technicznej Naczelnik dh. Krzysztof Wiernusz. Prezes w trakcie wystąpienia, podziękował wszystkim druhnom i druhom, którzy zaangażowani byli w organizację uroczystości z okazji Jubileuszu 130- lecia powstania POSP Posada Dolna i poświęcenia nowego sztandaru, która odbyła  się w ubiegłym roku. Natomiast Naczelnik podziękował wszystkim, którzy dzielnie przygotowywali się do reprezentowania naszej Jednostki w gminnych zawodach sportowo -pożarniczych, które ze względu na złe warunki atmosferyczne się nie odbyły.

W trakcie zebrania kilka słów do zebranych skierowali również zaproszeni goście: dh Jan Kilar, st. bryg. Mariusz Bieńczak i Pan Wojciech Farbaniec. W swoim przemówieniu st. bryg. Mariusz Bieńczak poruszył bardzo istotny temat, mianowicie temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego w naszych domach. W związku z tym dh Marek Tomkiewicz zaprezentował ulotkę przygotowaną przez dh Sylwię Wiernusz i dh Konrada Zarzycznego nt. „Czad i ogień. Obudź czujność”. Ulotkę tę nasi strażacy, w ramach prewencji przeciwpożarowej rozprowadzili wśród mieszkańców Osiedla nr 2 Posada Dolna.

Na zakończenie części oficjalnej jednogłośnie uchwalono absolutorium dla Zarządu i wręczono odznaczenia.

 

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Marek Buczek,

Odznaczenie Za Wysługę Lat otrzymali:

45 lat - dh Józef Niemczyk,

XX lat - dh Marek Buczek.

 

Podsumowując 2016 r. Do akcji Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna Posada Dolna wyjeżdżała 73 razy, w tym 27 razy do pożaru, 45 razy do miejscowych zagrożeń, a jeden alarm okazał się fałszywy.

 

W ubiegłym roku udało się nam pozyskać:

- kamerę termowizyjną,

- ubranie wyjściowe damskie 12 szt.,

- sygnalizator bezruchu 2 szt.,

- kombinezon do usuwania gniazd owadów,

- buty specjalne 13 par,

- drabinę 5-metrową,

- pasy bojowe 10 szt.,

- rękawice specjalne 11 par.

 

Wszystkim, którzy wspierają naszą działalność serdecznie dziękujemy!

Kategoria: