Tel: 998 lub 112

Email: ospposadadolna@vp.pl

OSP Posada Dolna

Opublikowano: piątek, 04, sierpień 2017 08:38
Super User


Święto naszego Patrona św. Floriana uczciliśmy mszą św., którą w dniu 7 maja 2017 r. o godz. 9:00, w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie odprawił ks. Zenon Feresz. Nabożeństwo poprzedził uroczysty przemarsz, z placu przed remizą OSP Rymanów do kościoła, pocztów sztandarowych i kompanii honorowej składającej się z druhów POSP Posada Dolna, OSP Rymanów, OSP Nowa Wieś i OSP Ladzin.

 

W tym uroczystym dniu delegacja POSP Posada Dolna w składzie: Prezes dh Andrzej Wołczański, dh Andrzej Wiernusz, dh Urszula Wiernusz i dh Magdalena Pelczar udała się na 23. Podkarpacką Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. Eucharystia pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika, koncelebrowana była również przez Duszpasterza Krajowego Strażaków ks. st. bryg. dr Jana Krynickiego i Duszpasterza Diecezjalnego ks. prał. Mieczysława Rusina. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,  Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, Prezes Zarządu OSP RP druh Janusz Konieczny oraz Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski. W trakcie uroczystości Prezes naszej jednostki odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie to jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za ofiarną działalność publiczną lub ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Kategoria: