Opublikowano: czwartek, 14, grudzień 2017 16:04
Asia Litarowicz

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie – Hala Sportowa w Sieniawie w dniu 10 grudnia 2017r. zorganizował II Turniej Szachowy Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rymanów. Pomysłodawcą zawodów był Naczelnik OSP Głębokie druh Bogdan Kaszubski. Do zawodów zgłosiły się 4 jednostki : OSP Głębokie, POSP Posada Dolna, UOSP Rymanów Zdrój, OSP Posada Górna. Zawody otworzył z-ca burmistrza Gminy Rymanów – pan Jan Materniak. Pan Piotr Fałatowicz wspólnie z panem Jerzym Krukarem sędziowali turniej. W kategorii indywidualnej, spośród startujących 10 druhów strażaków zwyciężył druh Rafał Zarzyczny z POSP Posada Dolna, II miejsce zajął druh Paweł Szul , natomiast III najlepszym zawodnikiem był druh Jacek Bolanowski.

 

 

W klasyfikacji drużynowej osiągnięto następujące wyniki:

I miejsce - POSP Posada Dolna

II miejsce - OSP Posada Górna

III miejsce - UOSP Rymanów Zdrój

IV miejsce –OSP Głębokie

Zarówno w kategorii drużynowej jak i indywidualnej za 3 pierwsze miejsca dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie – Danuta Litarowicz wręczyła puchary. a dla wszystkich uczestników dyplomy. Pani dyrektor pogratulowała wszystkim zawodnikom życząc dalszych sukcesów, a także zaprosiła na następną edycję Turnieju Szachowego za rok.